Lidmaatschap

6 tot 10 jaar – € 15 per maand
10 tot 15 jaar - € 20 per maand
15 en ouder - € 25 per maand

Inschrijfkosten
Geen inschrijfgeld!

Familietarief
Onbeperkt sporten met het hele gezin: € 65 per maand.

Betaaldata (automatisch incasso):
maandelijks: De incasso wordt uitgevoerd op de eerste werkdag van de maand.

Betaling
Er kan uitsluitend per automatische incasso betaald worden. De contributie wordt per maand afgeschreven. I.v.m. feestdagen en vakantie kunnen lessen uitvallen. Wij brengen hiervoor geen bedrag in mindering op de contributie. U betaalt dus twaalf keer per jaar hetzelfde bedrag aan contributie. Kijk voor meer informatie naar de Algemene Voorwaarden van China Sports & Culture. Op onze website staat wanneer er geen lessen zijn i.v.m. de vakanties.

Opzegging:
Opzeggen van het lidmaatschap kan uitsluitend per email, waarbij een opzegtermijn van 1 volle kalendermaand in acht dient te worden genomen. Zie Algemene Voorwaarden voor meer info.